Informare Purolite

Această informare este efectuată de: S.C. Purolite S.R.L. cu sediul în Str. Aleea Uzinei, nr. 11, oraș Victoria, județul Brașov, telefon:  0268/206300, Fax: 0268/243002, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă  Olt,  aviz de gospodărire a apelor pentru pentru proiectele: ”DEMOLAREA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE PE TEREN ȘI A REȚELELOR EDILITARE CONEXE ȘI CONSTRUIREA UNEI STATII DE TRATARE A APELOR UZATE INDUSTRIALE CU BAZINE ACOPERITE” și ”EXTINDEREA STAȚIEI DE EPURARE A APELOR INDUSTRIALE PROVENITE DE LA FABRICA PUROLITE”, propuse a fi amplasate în județul Brașov, orașul Victoria și comuna Ucea, pe terenurile identificate prin CF 108974, CF 100112, CF 108149, CF 108203, CF 108204, CF 108202, CF 108201, CF 107818, CF 107385, CF 107386, CF 108281, CF 108282, CF 107817, CF 108199, CF108200, CF 108148, CF 108149, CF 10150, CF 100920, CF 108187, CF108151, DE 1295/3, DE 1151/1, DE 1078/43, DE 1085.

Această investiție este nouă.

Ca rezultat al procesului de producție al fabricii de rășini schimbătoare de ioni, aparținând S.C.  Purolite S.R.L., vor rezulta ape uzate industriale ce se vor evacua în râul Olt după ce au fost epurate în stația de epurare care face obiectul proiectelor menționate mai sus.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Proaspat Alb
Florian Shaorma
Spalatoria GPC
Demgy
Firma servicii renovare
curatare tapiterie
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandari se pot adresa solicitantului, în Str. Aleea Uzinei, nr. 11, oraș Victoria, județul Brașov, telefon:  0268/206300, Fax: 0268/243002, persoana de contact: Adelin Ștefănache, Tel: 0268.206.300, Email: romania@purolite.com, după data de 22.02.2023.

Data publicării: 01.03.2023


Apreciază
Distribuie