ISJ Brașov se declară îngrijorat de numărul mare de note între 3 și 4 la matematică, la simularea Evaluării Naționale

foto: freepik.com

ISJ Brașov se declară îngrijorat de numărul mare de note între 3 și 4 la matematică, la simularea Evaluării Naționale. 75,07% dintre candidații care au susținut simularea examenului de Evaluare Națională la clasa a VIII-a la limba și literatura română în județul Brașov au obținut note peste 5,00 și numai 46,34% la matematică.

3.623 de elevi ai clasei a VIII-a din județul Brașov, dintre cei 4.826 care au susținut simularea examenului de Evaluare Națională la clasa a VIII-a la limba și literatura română, au obținut medii peste 5,00, reprezentând un procent de 75,07 și numai 2.219 dintre cei 4.789 care au susținut simularea examenului de Evaluare Națională la matematică, reprezentând un procent de 46,34 au obținut note peste 5,00. La limba maternă, procentul celor cu note peste 5,00 este de 84,05.

„La limba și literatura română, constatăm doar o ușoară scădere a procentului notelor peste 5,00, comparativ cu anul precedent, când a fost înregistrat un procent de 77,02. În schimb, la matematică, procentul notelor peste 5,00 este semnificativ mai mic decât cel înregistrat anul trecut, 62,11. Doar patru elevi au obținut note de 10: unul singur la limba și literatura română și 3 la matematică. Niciun elev nu a obținut nota 10 la ambele probe. La proba de limbă și literatura maternă niciun elev nu a obținut nota 10. Îngrijorător este numărul mare al notelor între 3,00 și 4,00 din acest an, la matematică (cel mai mare pe tranșe de medii), 1.015”, se arată în comunicatul de presă.

Rezultatele în urma acestor simulări nu vor fi trecute în cataloage decât la cererea expresă a elevilor sau a părinților acestora. Rezultatele vor fi analizate la clasă iar pe baza acestora, profesorii vor realiza programe remediale menite să îmbunătățească rezultatele elevilor la aceste examene, la finalul clasei a VIII-a.

În vară, Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o va reprezenta media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă.


Apreciază
Distribuie