Licitație de vânzare de masă lemnoasă pe picior

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. anunță organizarea licitației joi, 4 august 2022,ora 12, la sediul din str. Principală nr. 16, Șercaia, jud. Brașov.

Licitația este publică cu strigare.

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data și ora organizării preselecției: luni, 1 august 2022, ora 12.

Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: luni, 1 august 2022, ora 10.

Lista partizilor și loturilor care se licitează, prețul de pornire al licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-urile www.padurilesincii.ro,  www.produselepadurii.ro și www.ocoalesilvice.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 2.087,76 m3, din care pe natură de produse:

Bricks
Monumente funerare
Saga - august 2022
Saga - pizza&rooms
Saga - White Sensation
Husqvarna
  • produse principale: 1.251,52 (m3);
  • produse secundare:    836,24 (m3);

și, respectiv, pe specii și grupe de specii:

  • rășinoase: 216,68 (m3);
  • fag: 1.531,23 (m3);
  • stejari: 0 (m3);
  • diverse tari: 323,26 (m3);
  • diverse moi: 16,59 (m3).

Masa lemnoasă fasonată pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificată.

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitației se poate adjudeca prin negociere, începând cu aceeași zi, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației, începând cu data de 22 iulie 2022.

Pentru informații și date suplimentare, vă puteți adresa organizatorului licitației: ing. Nicolae Ghircoiaș (tel. 0749.255.258).


Apreciază
Distribuie