Locuri de muncă la Demgy Făgăraș

Membră a grupului Demgy Group, Demgy Făgăraș S.R.L. este o societate cu capital francez care operează în sectorul injecției de mase plastice având o bogată tradiție în realizarea componentelor auto și a pieselor prelucrate mecanic în industria automotive, industria aeronautică precum și alte industrii.

Demgy Făgăraș angajează personal pentru posturile de:

 • OPERATOR MASE PLASTICE, PREPATOR MATERIALE, MONTATORI ȘI REGLORI PRESE INJECȚIE cu formare la locul de muncă.
 • ȘEF PROIECT
 • SPECIALIST/Ă ÎN ACHIZIȚII
 • TEHNICIAN CALITATE / METROLOG

Persoanele interesate sunt rugate să sune la nr. de telefon: 0268.215.600 /0766.065.013 sau să trimită CV-ul la adresa office.fagaras@demgy.com sau să meargă direct la sediul firmei: Făgăraș, Str. Negoiu, Nr.151B, program de luni până joi ora 08:00- 17:00, vineri program scurt 08:00-15:00.


OPERATOR MASE PLASTICE

Responsabilități:

 • Verificarea și asamblarea pieselor;
 • Respectarea regulamentului de ordine interioară;
 • Formarea profesională se face la locul de muncă.

Cerințe:

 • Citit și scris;
 • Seriozitate și responsabilitate
 • Disponibilitate de a lucra în 3 schimburi de luni până vineri;

Beneficii:

 • VENITURI MEDII BRUTE DE PESTE 4700 LEI compuse din:
  • salariu de încadrare;
  • primă de obiectiv ;
  • bonuri de masa în plus față de salariul de încadrare ;
  • bonus remarcabil pentru ore suplimentare;
 • transport asigurat de acasă la fabrică și retur;
 • asigurare privată de sănătate gratuită (full: inclusiv CT și RMN, etc);
 • sporuri (ore de noapte 25%, ore suplimentare 200%);
 • posibilitate de promovare în alte poziții;
 • calificare la locul de muncă;

PREPARATORI MATERIALE, MONTATORI ȘI REGLORI MAȘINI INJECȚIE

Responsabilități:

 • Pregătirea şi montarea matrițelor
 • Dirijarea şi supravegherea procesului de injecție
 • Înlăturarea defecțiunilor/perturbațiilor
 • Asigurarea calității pieselor executate
 • Manipularea perifericelor procesului de injecție

Cerințe:

 • Studii medii profil tehnic sau absolvent școală profesională
 • Cunoștințe de operare a utilajelor de injectare mase plastice
 • Cunoștințe de bază în ceea ce privește structura și construcția matrițelor,
 • Cunoștințe și experiență practică privind materialele folosite în procesul de injectare mase plastic
 • Cunoștințe de bază de electronică, transport, mecanică și pneumatică.

ȘEF PROIECT

Beneficii

 • Salariu motivant compus din prime (în funcție de realizări: productivitate, flexibilitate, complexitate) +Tichete de masa;
 • Prime de sărbători;
 • Asigurare de sănătate privată, gratuită;
 • Team-building;
 • Training-uri de specializare;
 • Cursuri de dezvoltare personală;
 • Suport în reconversii profesionale interne;
 • Evenimente/petreceri de companie;

Competențe necesare 

 • Competențe de planificare, coordonare și organizare a activității și a resurselor;
 • Competențe de control-evaluare;
 • Limba engleză (scris și vorbit) nivel avansat;
 • Gestionarea competentă a aplicațiilor standard MS Office;
 • Cunoștințe tehnice și desen tehnic – avantaj;
 • Experiență în lucrul pe proiecte – avantaj.

Misiunea/scopul postului

Autopel
Monumente funerare
Florian Shaorma
UPRUC-CTR
Amanet King Onix
RIM Fam
Demgy
Proaspat Alb

Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde din punct de vedere timp, cerințe, cost, nivel de calitate.

Activități principale

 • Analizează caietele de sarcini și documentația tehnică contractuală a clienților.
 • Participă la conceperea mijloacelor (utilaje și mașini) necesare în producție și pentru control.
 • Este garantul bunei desfășurări a proiectului din punct de vedere tehnic, costuri, termene.
 • Pune în practică planificarea de urmărire a proiectului în conformitate cu regulile societății și respectând procedurile de calitate.
 • Urmărirea bugetului și a angajamentelor de investiții în utilaje și mașini în raport cu bugetul prevăzut.
 • Integrarea problemelor procesului de fabricație în conceperea, realizarea și punerea la punct a utilajelor.
 • Realizarea și redactarea caietelor de sarcini pentru furnizori.
 • Este responsabil de urmărirea modificărilor și în timpul vieții produsului
 • Participă și susține demersurile comerciale alături de inginerul de vânzări.

SPECIALIST/Ă ÎN ACHIZIȚII

Beneficii

 • Salariu motivant + tichete de masă;
 • Prime de sărbători și prime de obiectiv;
 • Asigurare de sănătate privată, gratuită;
 • Team-building;
 • Training-uri de specializare;
 • Cursuri de dezvoltare personală;
 • Suport în reconversii profesionale interne;
 • Evenimente/petreceri de companie;

Misiunea/scopul postului

În cadrul departamentului de Achiziții, misiunea Specialistului/ei de achiziții este de a supraveghea modul de gestionare a stocurilor de materii prime, ambalaje, produse finite și semifinite și de a analiza forcast-urile clienților și stabilirea necesarului de materie primă folosita în procesul de injecție a maselor plastice.

Competențe necesare 

 • Studii superioare
 • Cunoașterea instrumentelor informatice, a mediului industrial
 • Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă
 • Metodic, riguros
 • Abilitatea de a învăța rapid
 • Atenție la detalii, organizat, punctual.

Principalele responsabilități

 • Actualizarea planului de aprovizionare
 • Întocmirea analizelor comparative privind cantitățile prevăzute și efectiv utilizate
 • Întocmirea necesarului de aprovizionare
 • Menținerea bunelor relații comerciale cu furnizorii
 • Organizarea operațiunilor vamale de import
 • Completează bazele de date

TEHNICIAN CALITATE / METROLOG

Cerințe

 • dacă ai studii tehnice și cunoștințe desen tehnic;
 • dacă știi să utilizezi pachetul Microsoft Office și Outlook;
 • dacă ai cunoștințe de limba engleză la nivel mediu;
 • constituie avantaj experiența în utilizarea aparatelor de măsură 2D și 3D;

Responsabilități

În cadrul departamentului calitate, misiunea metrologului este:

 • Realizarea măsurătorilor (MMCI);
 • Gestionarea aparatelor de măsurat (MMCI);
 • Întreținerea aparatelor;
 • Etalonări interne și externe ale echipamentelor (MMCI);
 • Sprijin în pregătirea auditurilor în zona de producție;
 • Marcarea și blocarea produselor defecte;
 • Definire acțiuni corective pe termen scurt;
 • Implementarea acțiunilor corective pe termen lung și monitorizarea eficientei acestora;
 • Supervizarea respectării procedurilor de calitate.


Apreciază
Distribuie