Licitație de vânzare de masă lemnoasă fasonată la drum auto

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Șincii RA anunță organizarea licitației de vânzare în data de 27 aprilie 2023, ora 12, la sediul RPL OS Pădurile Șincii RA, str. Principală nr. 16, Șercaia, jud. Brașov.

Licitația este publică cu strigare.

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Data și ora organizării preselecției: 24.04.2023, ora 12.

Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 24.04.2023, ora 10.

Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-urile www.padurilesincii.ro,  www.produselepadurii.ro și  www.ocoalesilvice.ro

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 0 m3.

RIM Fam
UPRUC-CTR
Autopel
Monumente funerare
Proaspat Alb
Spalatoria GPC
Amanet King Onix
Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferită la licitație 1200 m3, din care pe sortimente:
  • lemn pentru cherestea: 1200 (m3);

și, respectiv, pe specii și grupe de specii:

  • fag:          950 (m3);
  • gorun:     250 (m3)

Materialul lemnos fasonat oferit spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică și privată certificată FSC® (Forest Stewardship Council ®) – C103007.

Materialul lemnos fasonat rămas neadjudecat după încheierea licitației se poate adjudeca prin negociere, începând cu ziua licitației, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Modelul de documentație pentru înscrierea la licitație poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației, începând cu data de 10.04.2023.

Pentru informații și date suplimentare, vă puteți adresa organizatorului licitației: ing. George Cucu (tel. 0757.098.698).


Apreciază
Distribuie