Anunț privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă pe picior și masă lemnoasă fasonată

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Șincii RA anunță organizarea licitației în data de 17 septembrie 2020, ora 12, la sediul RPL OS Pădurile Șincii RA, str. Principală nr. 16, Șercaia, jud. Brașov.

Licitația este publică cu strigare.

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data și ora organizării preselecției: 14.09.2020, ora 12.

Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 14.09.2020, ora 10.

Lista partizilor și loturilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-urile www.padurilesincii.ro,  www.produselepadurii.ro și  www.ocoalederegim.ro

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 4.678 m3, din care pe natură de produse:

 • produse principale: 833 (m3)
 • produse secundare: 3.545 (m3)

și, respectiv, pe specii și grupe de specii:

USRPLUS Brașov
Monumente funerare
Eve
Saga Victoria - bucatar
Purolite - anunt mediu
 • rășinoase: 2.618 (m3)
 • fag: 687 (m3)
 • stejari:        1 (m3)
 • diverse tari: 1.280 (m3)
 • diverse moi:    92 (m3)

Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitație 722 m3, din care pe sortimente:

 • lemn pentru cherestea: 429 (m3);
 • bile manele: 50 (m3);
 • lemn de foc: 243 (m3);

și, respectiv, pe specii și grupe de specii:

 • fag:          347 (m3);
 • rășinoase:  375 (m3);

Masa lemnoasă fasonată pe picior și fasonată oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică și privată certificată.

Masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitației se poate adjudeca prin negociere, începând cu aceeași zi, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației, începând cu data de 07 septembrie 2020.

Pentru informații și date suplimentare, vă puteți adresa organizatorului licitației: ing. Ghircoiaș Nicolae (tel. 0749.255.258), ing. Marius Sasebesiu (teo. 0751.288.085).


Apreciază
Distribuie