Apa și canalizarea, mai scumpe de la 1 iulie

Societatea Apa Canal Sibiu S.A a anunțat majorarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare, începând cu data de 1 iulie, în conformitate cu Planul anual de evoluție al tarifelor.

Prețul apei potabilă crește de la 4,17 lei/mc la 4,905 lei/mc inclusiv TVA (9%), iar tariful de canalizare-epurare crește de la 2,8 lei/mc la 3,27 lei/mc inclusiv TVA (9%)

Noile tarife au fost aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin Decizia 79/17.05.2022 privind ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare.

Furnizorul de apă derulează un program de investiții majore, în cadrul  „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov în perioada 2014 -2020”. Obiectivul proiectului este  creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a  gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei din aria de operare a județelor Sibiu și Brașov. Valoarea finanțării este de aproximativ 225 milioane euro, plus TVA, iar contribuția Apă Canal Sibiu S.A la finanțarea acestui proiect  este de aproximativ 12 milioane euro.

Stihl
Senchea
Spalatoria GPC

Tarifele de distribuție a apei potabile și de canalizare –epurare se majorează pentru susținerea finanțării proprii, în conformitate cu Planul anual de evoluție al tarifelor pentru perioada 2021-2028, rezultat din analiza cost-benefciu aferentă acestui proiect, aprobat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă Sibiu”  prin Hotărârea 56/18.12.2020.

 

foto: Pixabay / Jonas Kim


Apreciază
Distribuie