Cum se calculează impozitul pe clădirile cu destinație mixtă

Serviciul venituri bugetare din cadrul Primăriei Făgăraș reamintește contribuabililor următoarele: conform prevederilor art. 495^2 din Legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare în vederea stabilirii impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, potrivit art. 459 din prezentul Cod, pentru anul 2021 se stabilesc următoarele reguli:

  1. persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020 au în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună o declaraţie pe propria răspundere, până la data de 15 martie 2021 inclusiv, privind suprafaţa folosită în scop nerezidenţial;
  2. fac excepţie de la prevederile lit. a) persoanele fizice ale căror suprafeţe folosite în scop nerezidenţial au fost declarate la organul fiscal până la data 31 decembrie 2020, în conformitate cu modelul ITL 001-2016.

Când proprietarul nu declară suprafața folosită în scop nerezidential (când cheltuielile sunt suportate de proprietar) impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din codul fiscal.

TMF Copy Center
Monumente funerare

Pentru detalii suplimentare, vă puteți adresa Serviciului venituri bugetare prin telefon 0268/214461 sau prin email: taxe@primaria-fagaras.ro


Apreciază
Distribuie