Licitație de vânzare de masă lemnoasă pe picior și material lemnos fasonat

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Șincii R.A. anunță organizarea licitației la data de 7 iulie 2022,ora 12, la sediul din str. Principală nr. 16, Șercaia, jud. Brașov.

Licitația este publică cu strigare.

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data și ora organizării preselecției: 4 iulie 2022, ora 12.

Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 4 iulie 2022, ora 10.

Lista partizilor și loturilor care se licitează, prețul de pornire al licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-urile www.padurilesincii.ro,  www.produselepadurii.ro și  www.ocoalesilvice.ro

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație6.739,98 m3, din care pe natură de produse:

 • produse principale: 2.869,46 (m3);
 • produse secundare: 3.870,52 (m3);

și, respectiv, pe specii și grupe de specii:

 • rășinoase: 2.635,35 (m3);
 • fag: 3.246,21 (m3);
 • stejari:        0 (m3);
 • diverse tari: 825,35 (m3);
 • diverse moi:    33,07 (m3).

Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitație 354,42 m3, din care pe sortimente:

 • lemn pentru cherestea: 304,67 (m3);
 • bile manele: 17 (m3);
 • lemn pentru cherestea: 32,75 (m3);

și, respectiv, pe specii și grupe de specii:

Moveos_2
Demgy - locuri de munca
Monumente funerare
 • fag:  296,12 (m3);
 • gorun:  14,67 (m3);
 • rășinoase: 43,63 (m3);

Masa lemnoasă fasonată pe picior și materialul lemnos fasonat (cu excepția materialului lemnos provenit din confiscări) oferite spre vânzare provin din fondul forestier proprietate publică și privată certificată.

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, începând cu aceeași zi, cu excepția partizilor  2929, 2930, 2536 și 2570 în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Materialul lemnos fasonat rămas neadjudecat după încheierea licitației  se poate adjudeca prin negociere, începând cu aceeași zi, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației, începând cu data de 24 iunie 2022.

Pentru informații și date suplimentare, vă puteți adresa organizatorului licitației: ing. Nicolae Ghircoiaș (tel. 0749.255.258), ing. George Cucu (tel. 0757.098.698).

 


Apreciază
Distribuie