Primăria Sâmbăta: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor planului parcelar (Tarla 12)

Unitatea Administrativ-Teritorială COMUNA SÂMBĂTA DE SUS, județul Brașov, anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar, întocmit pentru Tarla 12, Parcela L 481, pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, conform art. 40, alin (7)….(12) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 11.12.2023

Data de sfârșit a afișării: 10.01.2024

Florian Shaorma
Demgy
Firma servicii renovare
Amanet King Onix
Proaspat Alb
Victoria Federal IFN
Monumente funerare

Adresa locului afișării publice: la sediul primăriei Comunei Sâmbăta de Sus, situat în Sâmbăta de Sus, str. Lisei, nr. 150, jud. Brașov, precum și pe pagina de internet http://primariasambatadesus.ro

Cererile de rectificare ale documentelor planurilor parcelare vor putea fi depuse la sediul primăriei Comunei Sâmbăta de Sus.


Apreciază
Distribuie