Noi reglementări în Codul Rutier

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier a fost modificat din 8 august, când noi dispoziţii în domeniu au intrat în vigoare. Regulamentul de aplicare a Codului Rutier va fi modificat, după apariţia Hotărârii Guvernului nr. 480/2013 publicată in Monitorul Oficial.

Conform acestui document, vor avea dreptul să conducă vehicule din categoria Tr şi posesorii permiselor de conducere valabile pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE, după cum urmează:

– posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria B are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;

– posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria BE are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;

– posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria C are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;

-posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria CE are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică decât greutatea maximă a tractorului.

Liceul Senchea
Proaspat Alb
Firma servicii renovare
Reno Depo
curatare tapiterie

Până acum, regulamentul stabilea doar că posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul să conducă şi vehicule din categoria Tr, fără alte specificaţii în plus. De asemenea, noile dispoziţii introduse prin HG nr. 480/2013 stabilesc că şoferilor ce se deplasează pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A le este interzis să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor. Totodată, este interzis şi transportul persoanelor în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A.

Conform Codului Rutier, este vorba de următoarele categorii: categoria AM: mopede; categoria A1: motociclete cu o capacitate cilindrică de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg; tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW; categoria A2: motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depaşeşte 0,2 kW/kg şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale; categoria A: motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW.

În ceea ce priveşte obţinerea permisului de conducere, dispoziţiile ce vor intra în vigoare în 8 august stabilesc, la art. 36, ca partea teoretică şi practică pentru susţinerea examenului de permis de conducere este valabil un an de la data absolvirii.

De asemenea, conform prevederilor HG nr. 480/2013, candidaţii care au fost declaraţi „admis” la proba teoretică şi nu au finalizat examenul pentru obţinerea permisului de conducere vor susţine proba practică în conformitate cu reglementările în vigoare la data promovării probei teoretice. Amintim că regulile privind examenul de obţinere a permisului auto au fost modificate recent, prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 82/2013, intrat în vigoare din 11 iunie 2013. Conform acestui act normativ, examinarea candidaţilor se va realiza în aceeaşi zi în care aceştia se înscriu pentru susţinerea examinării.

Până la data de 19 ianuarie 2014, pregătirea teoretică şi practică prin cursuri organizate de unităţi se consideră realizată în situaţia candidaţilor la examenul pentru obţinerea permisului de conducere din categoria AM, care fac dovada că au absolvit cursul de legislaţie rutieră în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule, anterior datei de 19 ianuarie 2013. Concret, aceştia se vor putea programa la examen fără să mai facă dovada absolvirii unei şcoli de şoferi, adică doar în baza următoarelor documente: cererea-tip, semnata de candidat, certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate, copia actului de identitate valabil, dovada de plata a taxelor şi tarifelor aferente obţinerii permisului de conducere.


Apreciază
Distribuie