4 sate din Ţara Făgăraşului nu au internet

satul Toarcla, comuna Cincu

satul Toarcla, comuna Cincu

Patru sate din Ţara Făgăraşului se numără printre localităţile în care nu se furnizează servicii de internet. Aşa-numitele „zone albe” din judeţul Braşov sunt localităţile Toarca (com. Cincu), Văleni (com. Jibert), Paltin (com. Şinca Nouă) şi Viştişoara (com. Viştea).

În vederea acoperirii acestor zone, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va utiliza o parte din suma disponibilă în cadrul măsurii 322 din PNDR, în valoare de aproximativ 20,3 milioane de euro, pentru realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii în bandă largă.
Acest lucru se va realiza prin implementarea submăsurii 322e. Sprijinul acordat va acoperi maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile, iar volumul sprijinului public acordat în cadrul proiectelor nu poate depăşi plafonul de 200.000 euro.

Beneficiarii eligibili sunt agenţii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi care activează sau urmează să activeze în domeniul comunicaţiilor electronice.

Reţelele realizate vor trebui să asigure o viteză de transfer de minimum 1 Mbps partajat pentru persoane fizice şi minimum 4 Mbps partajat pentru persoane juridice, conform caracteristicilor tehnice descrise de legislaţia în vigoare.

Firma constructii
JTTI
Proaspat Alb
La Turcu
Spalatoria GPC

Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile este prevăzută în luna februarie 2014 , contractarea urmând a fi finalizată până la 30 iunie 2014.

(Andreea Marga)


Apreciază
Distribuie