Tichete – stimulent pentru copiii de grădiniță

Tichetele în valoare de 50 de lei / lună pentru copiii de grădiniță vor sosi în curând la Făgăraș. Pentru a beneficia de aceste stimulente financiare, părinții cu venituri modeste și cu copii cu vârsta între 3 și 6 ani, pot depune la Serviciul de Asistență Socială o cerere tip, conform unui comunicat al Primăriei Făgăraș.

Pot depune cereri atât reprezentanţii legali ai copiilor din familiile beneficiare de ajutor social din Făgăraş cât și părinții care au venituri reduse, fără a fi restricționați de deținerea de proprietăți, ca în cazul beneficiarilor Legii 416/2001.

Stimulentul sub formă de tichet social se acordă pentru perioada în care copilul participă la activitățile din învățământul preșcolar (grădinițe cu program normal, prelungit și săptămânal, inclusiv grădinițele speciale).

Făgărășenii care se încadrează în categoria de venit maxim de 284 lei / lună pe membru de familie pot depune o cerere în acest sens până pe 30 aprilie 2016, pentru a beneficia de tichete pentru anul școlar 2015 / 2016.

Tichetele vor fi eliberate lunar, începând cu 1 februarie 2016 și până în luna iunie, inclusiv. Pentru anul școlar 2016/2017, părinții trebuie să depună o nouă cerere, până pe 20 decembrie 2016, pentru tichetele aferente lunilor septembrie 2016 – iunie 2017.

Cu tichetele – stimulent vor putea fi cumpărate produse alimentare, de igienă, îmbrăcăminte şi rechizite.

Condiţia principală pentru acordarea acestui ajutor este frecvenţa zilnică la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare, cu excepţia absenţelor motivate.

Conform prevederilor din Codul fiscal, stimulentul educațional nu este inclus în veniturile salariale și nu este impozabil.

Proaspat Alb
La Turcu
Florian Shaorma
Monumente funerare
Bistro Story Caffe - angajare ospatar

Documentele necesare care trebuie depuse la Serviciul de Asistență Socială, odată cu cererea tip sunt următoarele:

– cerere

– declaraţie pe propria răspundere

– actele doveditoare privind componenţa familiei

– acte care dovedesc veniturile familiei (adeverințe de la angajator, Administrația Financiară etc.)

– dovada înscrierii / frecventării activităţilor organizate de grădiniţă.


Apreciază
Distribuie