Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru Școala Gimnazială Sâmbăta de Sus

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Comuna Sâmbăta de Sus anunță semnarea contractului de finanțare nr  323DOT/03.08.2023  pentru implementarea  proiectului  ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Sâmbăta de Sus, judeţul Brașov” , proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație/ Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ /Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, Apelul de proiecte cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

Obiectul general al proiectului este: dotarea tuturor spatiilor necesare desfășurării optime a procesului de învățământ conform analizei de nevoi elaborate la nivelul Scolii Gimnaziale Sâmbăta de Sus.

Obiective specifice:

  • Dotarea unui laborator de informatică
  • Dotarea cu echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru 10 săli de clasă.
  • Dotarea cu mobilier a 11 săli de clasă.
  • Dotarea cu mobilier și materiale didactice a unui laborator multidisciplinar
  • Dotarea digitală a unui laborator multidisciplinar
  • Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente IT a unui cabinet școlar
  • Dotarea unei Sali de sport

 

Valoarea totală a proiectului este 907.291,10 lei fonduri nerambursabile.

Data începere proiect: 04.08.2023

Spalatoria GPC
Narin
Leloland
Demgy
Monumente funerare
Florian Shaorma

Data finalizare proiect: 31.12.2024

Persoana de contact: MORARIU NICOLAE

e-mail: primariasambata@yahoo.com

telefon 0765.155125


Apreciază
Distribuie